במהלך השנה נבחן שוב חזרה לפעילות של טיולי חו"ל אשר הוקפאו בעקבות מגפת הקורונה.