למידה מרחוק : שיעור בזום עם ד
ד"ר שי שפיר מדעי החייםלמידה מרחוק : שיעור בזום עם ירדנה עציון - אמנות עכשוויתלמידה מרחוק : שיעור בזום עם גלעד יפה - סוגיות בארכיאולוגיהיהל עד הבית