ממופע להקת המחול בגעתון לותיקי מטה אשר יולי 19ממופע להקת המחול בגעתון לותיקי מטה אשר יולי 19.ממופע להקת המחול בגעתון לותיקי מטה אשר יולי 19,