אורזים ערכות הפוגה לותיקים 75+בצל הקורונהערכות הפעלה לותיקיםאורזים ערכות הפעלה לותיקיםחלוקת ערכות הפעלה, חבילות מזון לחג ושי מתוק עם ברכת ראש המועצה.חלוקת ערכות הפעלה, חבילות מזון לחג ושי מתוק עם ברכת ראש המועצהחלוקת שי לותיקים לכבוד החגחלוקת שי לותיקים לכבוד החגחלוקת שי לחגחלוקת שי לחגהותיקים מקבלים ערכות שי לחגחלוקת שי לחג