א'
ב'
ג'
ד'
ה'

הקישורים לשיעורים בזום יישלחו לנרשמים במייל

יש להיכנס לקישור כ- 10 דקות לפני תחילת המפגש.

לתמיכה ועזרה יש ליצור קשר במזכירות "יהל" 

04-9563188/9 (ימית או אירית)

 

בהצלחה!