"התנדבות ומשמעות בגיל השליש


 הזכות להתנדב - ההזדמנות להשפיע
העמותה רואה בהתנדבות פעילות חשובה ומשמעותית לכל אחד
בכל גיל – ובמיוחד לבני הגיל השלישי שצברו ניסיון חיים וידע רב
בתחומי דעת שונים, ויכולים לתרום רבות לחברה סביבם ביישובי מטה אשר,
בפעילויות העמותה והמועצה ובכל מקום.
מהות התמיכה והעידוד בפיתוח מגוון תחומי התנדבות היא חיזוק תחושת המשמעות,
השייכות ברמה האישית של התנדבים, וכן חיזוק הערבות ההדדית ביישובים ובאזור,
בהובלתם של מתנדבים בני 60+ .

 

תחומי התנדבות במוסדות העמותה:
•קישור בין היישוב וותיקיו לבין עמותת הוותיק ("מקשרים").
•סיוע במרכז יום נווה אשר: הרצאות והפעלות, תיקונים קלים באחזקת הבית, ליווי
אישי של מבקרי המרכז, עזרה בשעות הארוחות; ליווי בהסעות מהבית לנווה
אשר ובחזרה.
•סיוע לאבות הקהילה בקהילה התומכת בתחומי אחזקת הבית וביצירת קשר אישי
חברי וקשוב.
•ייצוג היישוב באסיפה הכללית של העמותה.
תכניות התנדבות – תחומים נוספים :
•סיוע בבתי הספר היסודיים ובמערכות הגיל הרך ביישובים.
•הדרכה ופעילות באתרי טבע ומורשת, פרויקט "שומרי הנחל".
•נאמני זום ותומכי מערכות דיגיטאליות לוותיקים ביישובים.
•סיוע אישי - הפגת בדידות
•קישור בין הישוב לבין מרכז "מעברים" בתוכנית "הפלוס ב 60 ", הנותנת מענה ליזמות ותעסוקה לאוכלוסייה בגיל השלישי.

 

שימו לב! כל פעילויות ההתנדבות מותאמות למציאות החדשה של החיים בצל הקורונה.

 

פעילות ההתנדבות כוללת:
• תכנית הכשרה בסיסית לכלל המתנדבים: הקניית ידע בסיסי בנושאי התנדבות
ומציאת משמעות אישית, חיבור של הוותיקים להתנדבות.
הקמת קבוצות מתנדבים בהתאם לנושא/ת ח ו ם ה ה ת נ ד ב ו ת : ל מ י ד ת ע מ י ת י ם .
שימור מערך המתנדבים: מפגשים של כלל המתנדבים מכל התחומים כפעמיים
בשנה לגיבוש זהות ויצירת תחושת שייכות, מפגשים של קבוצות המתנדבים לפי
תחומי ההתנדבות כמה פעמים בשנה.

 

ריכוז הפעילות:
ג'יין צינקוס רכזת התנדבות בעמותה, נייד: 054-9421220 דוא״ל: janec@mta.org.il
לירז נפגי מנהלת יחידת ההתנדבות מ.א. מטה אשר: lirazn@mta.org.il 050-6952118

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף למתנדבי עמותת הוותיק!!