מועדוני ותיקים

פורום רכזי מועדוני ותיקים של העמותה והרווחה פעיל ונותן מענים ככל שניתן לריכוז, הנחייה ועזרה למועדונים מבחינת תכנים למידת עמיתים לתחושה של יחד, מידי שנה מתקיימים מפגשים והשתמויות בפורום זה. 

הזקנה וההזדקנות מהוות תמונה מורכבת הכוללת היבטים שונים: חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, קוגניטיביים, תרבותיים ופיזיולוגיים. קיימת נטייה, אולי מוטעית, להתייחס לכל ה"זקנים" כאל גוף אחד, ישות אחת, אך העיקרון הבסיסי של התפיסה המקובלת בין הגרונטולוגים הוא השונות בין בני האדם, צעירים כזקנים - אין אדם א' דומה לאדם ב'. קיימת שונות גדולה בין סוגי הזקנה – זקנה נורמלית, אופטימלית  ופתולוגית ובין דרכי ההזדקנות.

מיהו האדם הזקן? סטריאוטיפים בזקנה, איכות חיים מהי?  איך מאורגנת מערכת השירותים לאדם הזקן? מי יטפל בנו כשנזדקן? אתגר הפחתת הבדידות בזקנה, תכנון רפואי מוקדם,  ועוד ועוד. בכל אלו ובנושאים נוספים אנו עוסקים במסגרת הרצאות וימי עיון לבני משפחה ולממלאי תפקידים בישובים שלנו, שמעוניינים להעמיק את הידע בתחום הזקנה בכלל ובתחום המחלות הדימנטיות בפרט.