סדרי תשלום

השתתפות בקורס/ים ובסדנאות ב"יהל" מחייבת את המשתתף בתשלום דמי הרשמה ושכר לימוד, בהתאם להנחיות המפורסמות להלן.

 

שימו לב! הרשמתכם לקורסים, תכנס לתוקף רק עם קבלת דמי ההרשמה ע"ס 100 ₪ (ראו סדרי הרשמה).

 

גבית שכר הלימוד לחודשים אוקטובר – דצמבר 2020 תתקיים במזכירות "יהל"

בסמוך לתחילת שנת הלימודים

 

שכר הלימוד יקוזז השנה ב- 30% למי ששילם שכ"ל שנתי מלא לתש"ף ולימודיו הופסקו במרץ 2020

עקב הקורונה.      בירורים במזכירות "יהל" בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2020

 

שכר הלימוד לקורסים לשליש הראשון

חודשים אוקטובר – דצמבר 2020  (גם ללמידה ב – zoom)

 

        דמי הרשמה  - 100 ש"ח

 

 

שכ"ל לשליש הראשון (גם בזום)

חודשים אוקטובר – דצמבר 2020

 

 

לתושבי "מטה אשר" חברי העמותה

 

לתלמידי חוץ

 

שכר לימוד לקורס אחד

 

250 ₪

300 ₪

שכר לימוד לשיעור כפול

500 ₪

600 ₪

 

שכר לימוד לשני קורסים

 

500 ₪

600 ₪

 

שכר לימוד לקורס שלישי ואילך 

תינתן הנחה של 10% מסך עלות הקורס

 

קורסים  קצרים וסדרות

 

התשלום בנפרד בהתאם לפירוט בתכנית הקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

שימו לב!

 • אמצעי התשלום – כרטיס אשראי, מזומן וצ'קים.
 • את הצ'קים יש לרשום לפקודת: עמותת הוותיק ותאריך פירעון: 25 לחודש.
 • דמי ההרשמה לא יקוזזו משכר הלימוד.
 • דמי ההרשמה לא יוחזרו, גם למי שביטל את השתתפותו בקורסים.

 

חשוב לדעת:

 • פתיחת כל אחד מהקורסים מותנית במספר הנרשמים מראש.
 • הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם! הרשמה מוקדמת תסייע להחלטה על פתיחת הקורס.
 • בקורסים בהם מספר המקומות מוגבל תינתן עדיפות בהרשמה לחברי העמותה.
 • לא תתקבלנה הרשמות טלפוניות!
 • על ביטול הרשמה ו/או השתתפות בקורס יש להודיע בכתב למזכירות "יהל"
 • על שינוי קורס יש לפנות בכתב למזכירות "יהל" ולקבל את אישור המזכירות.
 • יעוץ: למעוניינים, ניתן לתאם פגישת ייעוץ במשרדי "יהל" במהלך הקיץ.