שמחים להציג לכם את המערכת המעודכנת לסימסטר אביב-

מוזמנים להירשם ולתפוס מקומכם*!

הסדרי הרשמה

מצורפת המערכת המעודכנת לסיסמטר אביב .
במידה ומעוניינים להירשם ו/או לשנות קורסים מלאו את דפי ההרשמה המצורפים בסוף החוברת או באתר העמותה ושילחו ליהל.
*לתשומת לב- במידה והינכם נשארים באותם הקורסים בדיוק בסימסטר ב' – אין צורך לעדכן הרשמה.
אפשרויות לשליחת דפי ההרשמה:

 • באמצעות האתר של עמותת הותיק
  כתובת האתר www.vatik.org.il
  היכנסו לאתר, מלאו את הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות (ראו בדף הבית – מדריך הרשמה לחוגים ב"יהל")
 • בדוא"ל- ניחן לסרוק את דף ההרשמה ולשלוח במייל לכתובת b_yahel@zahav.net.il
 • בפלאפון- ניתן לצלם את דף ההרשמה ולשלוח לוואטסאפ לפלאפון של יהל שמספרו 054-8995759
 • בדף הרשמה במשרדי יהל.

שילחו אלינו לא מאוחר מתאריך 18.1.2022

תשלום וגביה:

שכ"ל לסימסטר ב'

לתושבי "מטה אשר" חברתי העמותה

לתלמידי חוץ

שכר לימוד לקורס אחד

330 ₪
 

400 ₪

שכר לימוד לשיעור כפול

660
 

800 ₪  

שכר לימוד לקורס שלישי

תינתן הנחה של 10% מסך עלות הקורס

קורסים קצרים וסדרות

התשלום בנפרד בהתאם לפירוט בתוכנית הקורס
הנרשמים לסדרה שניה ומעלה יזכו להנחה של 10% ממחיר המצוין לסדרה
(הנמוך מביניהם).

 

דמי הרשמה בסך 100 ש"ח

דמי ההרשמה משולמים פעם בשנה ולכן ייגבו בסימסטר ב' רק מנרשמים חדשים.
נרשמים שלמדו ביהל בסימסטר א' לא יחוייבו בתשלום זה.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 • גביית שכר הלימוד לסימסטר ב' תתקיים במזכירות "יהל" בסמוך לתחילת הסימסטר.
 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או צ'ק.
 • את הצ'קים יש לרשום לפקודת "עמותת הותיק יהל"


נהלים

 • מספר המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה. הקדימו להירשם כדי להבטיח מקומכם בקורס הרצוי. השיבוץ ייעשה על פי סדר מועד ההרשמה.
 • לכל אחד מהקורסים מספר מינימלי של משתתפים.
  קורס ללא המינימום הנדרש לא יפתח / עלול להיסגר.
 • ההרשמה לקורס מחייבת.
 • העדרות ממפגשים בקורסים לא תזכה את הנרשם בהחזר/ הפחתת תשלום.