סדרי תשלום

השתתפות בקורס/ים ובסדנאות ב"יהל" מחייבת את המשתתף בתשלום דמי הרשמה ושכר לימוד, בהתאם להנחיות המפורסמות להלן.

 

שימו לב! הרשמתכם לקורסים השנתיים ולמערך ההסעות, תכנס לתוקף רק עם קבלת דמי ההרשמה ע"ס 100 ₪ (ראו סדרי הרשמה).

·       שכר הלימוד השנתי יועלה השנה בכ-5%

·       גביית שכר הלימוד תתקיים במזכירות "יהל" בתחילת שנת הלימודים. לנוחיותכם, ניתן גם להקדים ולשלם לפני תחילת הלימודים באמצעות כרטיס אשראי.

·       התשלום יחושב לפי קורס ובהתאם להרשמתכם לקורסים.

·       מקורס שנתי שלישי ואילך, תינתן ללומד הנחה של 10% מסך עלות הקורס. הנחה זו תקפה לקורסים השנתיים בלבד.

·       אין תשלום נוסף על ההסעות לקורסים השנתיים בימים א'-ג'

·       יש לסיים את תשלומי  שכר הלימוד עד השבוע השלישי של שנת הלימודים, לאחר השבוע השלישי, יחויב המשלם בדמי איחור של  50 ₪ נוספים!

·       שימו לב! על ביטול השתתפות, יש להודיע בכתב  למזכירות "יהל".

·       היעדרות מפעילות, לא תזכה את הנרשם בהחזר שכ"ל או בהפחתת תשלום.  במקרים מיוחדים, יש לפנות בכתב למזכירות "יהל" וכל מקרה ייבחן לגופו במוסדות העמותה.

 

שכר הלימוד לקורסים השנתיים בימים א'- ג'  (לא כולל קורסים קצרים)

 

 

מסלול בחירה

 

לתושבי "מטה אשר" חברי העמותה

 

לתלמידי חוץ

 

דמי הרשמה *

100 ₪

 

100 ₪

 

שכר לימוד קורס שנתי בודד

 

630 ₪

800 ₪

שכר לימוד סדנה ( שיעור כפול)

1200 ₪

1500 ₪

 

שכר לימוד שני קורסים שנתיים

 

1200₪

1500 ₪

 

שכר לימוד קורס מחשבים  (שיעור כפול)

1250 ₪

1600 ₪

שכר לימוד קורס חצי שנתי

370 ₪

470 ₪

 

קורסים  קצרים וסדנאות

הקורסים והסדנאות בתשלום נפרד

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימו לב!

  • אמצעי התשלום – כרטיס אשראי, מזומן וצ'קים. ניתן לחלק את התשלום באשראי ובצ'קים ל- 4 תשלומים שווים בין החודשים נובמבר 2019 ופברואר 2020.
  • את הצ'קים יש לרשום לפקודת: עמותת הוותיק ותאריך פירעון: 25 לחודש.
  • הרשמתך לקורסים השנתיים (ימים א'-ג'), תיכנס לתוקף רק לאחר תשלום דמי ההרשמה.
  • דמי ההרשמה לא יקוזזו משכר הלימוד.
  • דמי ההרשמה לא יוחזרו, גם למי שביטל את השתתפותו בקורסים.