מרכז צמיחה והכוונה לגמלאים צעירים / שירות חדש בעמותה

מרכזת הפעילות: ורד אריאל, מרכזת ומלווה תהליכי צמיחה והתפתחות לגמלאים צעירים
נייד: 050-8515622 דוא״ל: [email protected]

 

השנה ייפתח בעמותה שירות חדש של הכוונה, הנקרא בארץ . + up 60
מדובר במרחב אזורי הנותן הכוונה, כלים ותכנים מגוונים להיערכות לתקופת החיים
החדשה העומדת בפני האדם, תקופת הגמלאות.
במסגרת המרחב תינתן התייחסות לתחומים שונים הרלוונטיים לבני ה- 60 + ובהם:
הכנה לפרישה, מיצוי זכויות, תכנון פיננסי , חזרה למעגל העבודה , יזמות, התנדבות,
טיפוח אורח חיים בריא, תכנון פנאי, אוריינות דיגיטלית ועוד.

 

המרכז יפעל בשלושה רבדים:
מפגשים אישיים,
פעילות בקבוצות  ביהל , בשלוחות המתנ"ס ובמרחב המועצה 
פעילות בישובים.

 

המרחב יאגד בתוכו פעילויות וקורסים שמתבצעים בעמותה בשנים האחרונות,
ויוסיף תחומים חדשים פורצי דרך, המבוססים על ידע חדשני בתחום תקופת החיים
החדשה. הסדנאות והקורסים שבמרחב יתקיימו בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות
המועצה השונות ) "מעברים", מרכז מתנדבים, מרכז צעירים וכד'( ועם התכניות שכבר
קיימות אצלנו בעמותה כגון : קורסים וסדנאות שמתקיימים ביהל; תכניות התנדבות;
"מסע במדבר"; תוכנית "מביטים קדימה" וכד'.

 

מטרות המרכז :
1.  תמיכה בהמשך למידה והתפתחות , מימוש חלומות, הרחבת הגבולות והיכולות
של עצמי באמצעות חוויות חדשות.
2.  הענקת הזדמנות לבני תקופת החיים החדשה לקחת אחריות על עשייה עם מש־
מעות, העלאת אנרגיה ויצירת תחושה של תשוקה וחיות
3.  תמיכה בהרחבה ובהעמקה של הקשרים במסגרת המשפחה, הקהילה המקומית,
האזורית והחברה בכלל
4.  חיזוק וטיפוח תחושת השייכות לצד אינדיווידואציה – הנאמנות לעצמי

 

הקורסים שיפעלו במסגרת המרחב:
אפ כלכלי – סדנאות ייעוץ למי שטרם פרש ומעוניין להיערך טוב יותר כלכלית באמצעות
קבלת החלטות רציונליות, ותוך מיצוי של הזכויות העומדות לרשותו בצורה מיטבית.
אפ בשבילי - סדנת "מתנת הגיל" – חיים איכותיים ובריאים יותר באמצעות המשך
התפתחות וטיפוח של העצמי באופן מודע, הרמוני וקהילתי ומותאם לתקופת החיים
שלאחר גיל 60 , כולל "מסעות בתבונה" - מסעות במדבר, קיסריה וקשר סבתא
אפ לעבודה ויזמות – דיוק הצרכים למעוניינים לחזור לשוק העבודה
אפ אורח חיים בריא – השתלבות בסדנאות וקורסים לטיפוח אורח החיים הבריא בגיל
השלישי )פעילות גופנית, תזונה, רפואה טבעית וכד'(
אפ להתנדבות – מציאת התחומים בהם אתם יכולים לתת ולקבל ערך במסגרת פעילות
התנדבותית
אפ דיגיטל – השתלבות בקורסים וסדנאות למעוניינים לצמצם את הפער הדיגיטאלי
ולהפיק את המיטב ממהפכת המידע , הטכנולוגיה ודרכי התקשורת החדשות.
תוכניות מפורטות יפורסמו בהמשך.