הסדנה "תנאים של חיבה" בוטלה בשל מיעוט הנרשמים!

דף הבית (20/11/2019 14:24)

שימו לב שימו לב!

הסדנה "תנאים של חיבה" שאמורה הייתה להיפתח ב 27/11 

בוטלה בשל מיעוט נירשמים!