מתן שירות ציבורי בלא המתנה לאזרח ותיק מעל גיל 80

דף הבית (12/02/2020 14:05)
תיקון לחוק האזרחים הותיקים

מסמכים מצורפים להודעה זו: