מתן שירות ציבורי בלא המתנה לאזרח ותיק מעל גיל 80

דף הבית (27/08/2018 10:21)
תיקון לחוק האזרחים הותיקים

מסמכים מצורפים להודעה זו: