מתחילים לחזור קצת לשגרה - תמונות מקורסים קצרים ביהל (יולי 2020)

07/09/2020 12:29