תמונות מביקור ותיקי מ.א אשכול במטה אשר

17/05/2020 12:06