תמונות ממפגש תלמידי הקורס לערבית ב"יהל" עם ותיקי דנון

22/07/2018 13:57
  • מפגש ותיקי דנון עם תלמידי הקורס לערבית ב"יהל"
  • מפגש ותיקי דנון עם תלמידי הקורס לערבית ב"יהל".
  • מפגש ותיקי דנון עם תלמידי הקורס לערבית ב"יהל" ..
  • מפגש ותיקי דנון עם תלמידי הקורס לערבית ב"יהל" .
  • מפגש ותיקי דנון עם תלמידי הקורס לערבית ב"יהל" ...
  • מפגש ותיקי דנון עם תלמידי הקורס לערבית ב"יהל" .
  • .