טיול יום לאושה וציפורי בהדרכת נעמה לינדמןטיול יום לאושה וציפורי בהדרכת נעמה לינדמןטיול יום לאושה וציפורי בהדרכת נעמה לינדמןטיול יום לאושה וציפורי בהדרכת נעמה לינדמןטיול יום לאושה וציפורי בהדרכת נעמה לינדמן