ל"ג בעומר בנווה אשרל"ג בעומר בנווה אשר.ל"ג בעומר בנווה אשר..