בתים חמים

תכנית שפועלת  בישובי המועצה . 

מסגרת של מועדונים ישוביים קטנים, שמאפשרת מפגשים חברתיים שבועיים סביב תכנים המותאמים לחברי הבית החם.

באמצעות הבית החם מוזמנים החברים לצאת מביתם, להתארח, להינפש, לפגוש חברים ולשוחח על נושאים שונים.

העמותה מלווה את מפעילי הבתים החמים.