חוגים יום א

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רב תרבותיות ומה בין תרבות, פולקלור ומסורת - חדש!
ד"ר נעמי שמואל
"יהל"
יום א' 09:30-10:50
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
על תבונה ואמונה - מחשבות על אלוהים חדש!
ד"ר לירון הוך
"יהל"
יום א' 09:30-10:50
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
התעמלות ותנועה שיעור 1
מרתה גולדמן
"יהל"
יום א' 09:30-10:50
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ספרות חז"ל והשתקפותה במציאות חיינו - חדש!
סיגלית אור
"יהל"
יום א' 11:15-12:30
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ערבית מדוברת
פתחי מסאלחה
"יהל"
יום א' 11:15-12:30
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
התעמלות ותנועה שיעור 2
מרתה גולדמן
"יהל"
יום א' 11:15-12:30
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חיים בסרט (שיעור כפול) חדש!
ד"ר פנינה רוזנברג
"יהל"
יום א' 09:30-12:30
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ציור (שיעור כפול)
רבקה סיני
"יהל"
יום א' 09:30-12:30
לפרטים נוספים