תוכנית "מביטים קדימה"


תכנית "מביטים קדימה" היא תכנית של מעורבות ביישובי המועצה בתחום הוותיקים.

מטרתה לבנות היערכות יישובית בכל יישובי מטה אשר בתחום זה, מתוך תפיסה שהוותיקים הם חלק משמעותי וחשוב בקהילה הרב - דורית, ונכון וראוי
לתכנן את השירותים הניתנים להם בכל תחומי החיים ל- 5 – 10 השנים הקרובות.
התכנית יוצאת מתוך הנחה, שיש להיערך היום אחרת בגין השינויים הדמוגרפיים הגדולים ביישובים, העלייה הגדולה בחלקם של בני ה- 60 ומעלה בכלל האוכלוסייה בכל היישובים, התארכות תוחלת החיים, אפיונים רלבנטיים של דור הגמלאים הצעירים ועוד. היישוב בוחר צוות מוביל, שעובד יחד עם צוות מטעם העמותה,בתהליך מקצועי מסודר. בוחנים את השירותים הניתנים היום ביישוב - ומוביליםתהליך של חשיבה וראייה קדימה.

בתקופת הקורונה הראשונה ראינו כולנו את החשיבות של התארגנות היישוב
לטיפול באוכלוסיית הוותיקים.

 

אנו מזמינים את היישובים שעדיין לא התחילו בתהליך – לפנות אלינו, ונענה ברצון!
לתכנית "מביטים קדימה" היתה תרומה משמעותית לחוסן היישובי.
רכזת התוכנית: רחלי גזית - 052-3967408 דוא"ל: rahelg@mta.org.il