תמונות מאירוע פתיחת שנת הלימודים ב"יהל" תשע"ט

21/10/2018 08:39