תמונות מאירוע השנתי של עמותת הוותיק יולי 2018

17/05/2020 12:06