תמונות מפעילות בגשר הזיו - ותיקים וחניכי הנוער העובד - ארוחת בוקר משותפת ומשחקים

08/07/2018 14:26