ביקור ותיקי נווה אשר בעברון, בגן של פז ובמברהטיי - חוויה אתיופית אותנטית. מאי 2018

17/05/2020 12:06