תמונות ממפגש תלמידי הקורס לערבית ב"יהל" עם ותיקי דנון

22/07/2018 13:57