מפגש בין ותיקי קיבוץ אילון לוותיק עראמשה

22/07/2018 13:57