מפגש ותיקי ערמשה עם תלמידי המגמה לערבית בנהריה

10/01/2018 08:47