תמונות מסיור ותיקי עראמשה לחדרה 9/17

27/09/2017 10:52