תמונות מיום לימוד ופעילות לצוות העמותה ומחלקת רווחה בפארק האתגרי "ים כרמל"

03/05/2017 12:32