תמונות תערוכת ציורים של תלמידי הקורס לציור תשע"ז בהדרכת: שרי יצחקי

03/05/2017 12:32