תמונות מטיול "יהל" לביריה

23/04/2017 13:29

התמונות באדיבות הצלם מקס נתנס ממצובה.